Nezávislá rodinná společnost po generace

Nezávislá rodinná společnost po generace

Pro nás, být rodinnou firmou znamená vědět odkud pocházíme, co můžeme dokázat, co chceme a co máme společného.

Sdílíme hodnoty a loajalitu

Být rodinnou firmou přes více než 100 let má pro KOSTAL speciální význam: Především, řešení záležitostí naší společnosti a našich pracovníků na základě společných hodnot, udržování silných vazeb a pocitu loajality mezi společností, rodinou Kostalových a zaměstnanci, a také nám jde o dlouhodobý a udržitelný přístup ke všem našim činnostem.
Das KOSTAL Familienunternehmen
Jedním ze základních principů rodiny Kostal je: "Zájmy společnosti KOSTAL mají přednost před zájmy rodiny Kostalových." Proto považujeme za vhodné napsat "KOSTAL" velkými písmeny, abychom to zdůraznili!
Rodina Kostalových považuje sama sebe za to být osobně odpovědný rodině společnosti Kostal a je pevně přesvědčena o tom, že blaho společnosti KOSTAL, rodiny Kostal a všech jejích zaměstnanců je neoddělitelně spjato.

Kariéra v KOSTALu

Kariéra v KOSTALU

Navštivte náš kariérní portál a připojte se k naší rodině.

Zjistit více

Firemní hodnoty KOSTAL

Vážíme si

Společné hodnoty považujeme za základ úspěšné a udržitelné budoucnosti.

Zjistit více