POLITIKA KVALITY

Kvalita je základem všech aktivit realizovaných ve společnosti KOSTAL Kontakt Systeme. Vedení firmy předpokládá, že každý ze zaměstnanců přispěje svým dílem k dosažení požadované kvality a očekávání zákazníků. Politika kvality je pak základem práce každého zaměstnance firmy KOSTAL Kontakt Systeme a je realizována plněním strategických cílů a programů.

Více informací zde

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Jako společnost KOSTAL Kontakt Systeme si uvědomujeme naši společenskou odpovědnost plynoucí z naší provozní činnosti na člověka a životní prostředí. Proto se zavazujeme trvale zlepšovat energetickou účinnost a snižovat vlivy na životní prostředí a na lidi. Ochrana životního prostředí a ochrana našich zaměstnanců jsou důležitým úkolem a věříme, že jejich naplňování je zárukou rozvoje naší společnosti.

Více informací zde

ROZSAH EMS

  Více informací zde