POLITIKA KVALITY

Kvalita je základem všech aktivit realizovaných ve společnosti KOSTAL Kontakt Systeme. Vedení firmy předpokládá, že každý ze zaměstnanců přispěje svým dílem k dosažení požadované kvality a očekávání zákazníků. Politika kvality je pak základem práce každého zaměstnance firmy KOSTAL Kontakt Systeme a je realizována plněním strategických cílů a programů.

Více informací zde

POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KOSTAL Kontakt Systeme jako součást koncernu KOSTAL, vyrábí v úzkém partnerství se svými zákazníky konektory pro vozy s automatickou převodovkou, hybridní vozy a elektromobily.

Naše společnost si je vědoma toho, že všechny aktivity spojené s jakoukoli průmyslovou výrobou mají přímo či nepřímo negativní vliv na kvalitu našeho životního prostředí, které je především prostředím, ve kterém žijeme společně s našimi nejbližšími.

KOSTAL Kontakt Systeme se proto hlásí k aktivní ochraně životního prostředí a do budoucna se bude řídit ve svých aktivitách následujícími zásadami:

Více informací zde

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Vedení společnosti KOSTAL Kontakt Systeme si je vědomo toho, že všechny aktivity spojené s výrobou mají přímo či nepřímo negativní vliv na vznik nebo existenci různých nebezpečí a z toho vyplývajících rizik pro pracovníky zúčastněné na realizaci jednotlivých výrobních aj. procesů.

Více informací zde