Kontaktní systémy

KONTAKTNÍ SYSTÉMY

ODPOVĚĎ NA VAŠE OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE KONTAKTŮ!

Kombinace širokého rozsahu výkonů, vysoké spolehlivosti, kompaktní konstrukce a bezproblémové manipulace, to jsou typické znaky kontaktů společnosti KOSTAL. Zároveň slouží ke snížení množství variant. Dalšími kritérii, která hovoří pro kontakty KOSTAL, jsou atraktivní poměr ceny a výkonu, excelentní standardy kvality a průběžná zpětná sledovatelnost.

KONEKTOROVÉ SYSTÉMY

NA OBALU ZÁLEŽÍ!

Společnost KOSTAL vyvíjí a vyrábí standardizované systémy krytů i specifická systémová řešení pro jednotlivé zákazníky.
Výrobky se vyznačují mimo jiné tím, že díky integrovanému sekundárnímu zajištění nejsou nutné žádné dodatečné procesní kroky. Díky sloučení funkcí je dosaženo výrazného omezení počtu komponent, což se pozitivně projeví v investičních nákladech, ceně dílu a zpracování.

KONTAKTNÍ SYSTÉMY PRO NOSIČE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

NÍZKÁ CENA, SNADNÁ MONTÁŽ, SPOLEHLIVOST!

Pájení vlnou, SMD nebo lisovací technika – u firmy KOSTAL naleznete vždy vhodné řešení.
Lisovací zóna KOSTAL EEK je vysoce elastická, a chrání tak desku s plošnými spoji s vysokou elektrickou spolehlivostí. Díky vysoké elasticitě lisovací zóny KOSTAL je celý systém mimořádně vhodný pro výrobní účely. Výrobky jsou samozřejmě konformní s RoHS a ELV.

KONEKTOROVÉ SYSTÉMY PRO VN APLIKACE

VYSOKÉ NAPĚTÍ BEZPEČNĚ!

Pro vysokovoltážní aplikace nabízí společnost KOSTAL na základě existujících kontaktů určených pro automobily standardizované konektorové systémy. Řešení společnosti KOSTAL se vyznačuje tím, že je zajištěna bezpečnost při manipulaci. Přitom jsou zajištěny požadavky na elektromagnetickou slučitelnost, stejně jako všechny ostatní požadavky související s danou aplikací.

KONEKTOROVÉ SYSTÉMY PRO OPTICKÁ VLÁKNA

ŘEŠENÍ VHODNÉ PRO CELÝ VŮZ!

Společnost KOSTAL vyvinula řešení, které umožňuje vysoké tepelné, chemické a mechanické namáhání. Díky tomu je možné jeho použití na všech místech v automobilu. Použitý optický kabel se skládá z vysokého počtu jednotlivých optických vláken (GOF). Díky malým přípustným poloměrům ohybu je bez dodatečných opatření možná jeho integrace do běžných kabelových svazků. Řešení společnosti KOSTAL splňuje požadavky MOST.

Fotogalerie výrobků

Kromě fotografií výrobků si můžete prohlédnout foto z montáží, lisovny či interiéru budovy.