Nabízíme možnost pracovat v inovativním a globálně orientovaném podniku konektorového průmyslu, ve kterém je třeba řešit náročné úkoly. Otevřená a týmově orientovaná pracovní atmosféra v našem rodinném podniku posiluje motivaci a kreativitu našich pracovníků a vytváří volný prostor pro vlastní zodpovědné jednání.

Jsme si vědomi toho, že nejcennějším bohatstvím a základem úspěchu našeho podniku jsou a budou naši zaměstnanci. Z tohoto důvodu věnujeme velkou pozornost jejich výběru a systematicky podporujeme zvyšování jejich kvalifikací a kompetencí. Zároveň usilujeme o zajištění motivujícího pracovního prostředí.

Snažíme se rozvíjet potenciál našich zaměstnanců a vytvářet podmínky pro naplňování jejich potřeb růstu. Cíleně a systematicky investujeme do jejich rozvoje plánováním individuálních rozvojových aktivit v rámci periodických hodnotících pohovorů.

Spokojený zaměstnanec je naší prioritou. Uvědomujeme si, že naše úspěšnost a konkurenceschopnost je v rozhodující míře závislá na našich zaměstnancích a jejich schopnostech, jejich motivaci a spokojenosti.

Snažíme se neustále zvyšovat spokojenost zaměstnanců, a to dostatečnou péčí o uspokojování jejich potřeb. Rozvoj zaměstnanců je součástí naší personální a vzdělávací strategie a péče o zaměstnance.

Základním východiskem této péče je plánování jejich kvalifikačního i osobnostního rozvoje, který vede jak k udržení konkurenceschopnosti našeho podniku, tak k jejich lepší zaměstnatelnosti.

Chcete více informací?

Pokud vás zajímají další informace ohledně práce v KOSTAL Kontakt Systeme, podívejte se na často kladené otázky.