EU, MPO


Podporovaná struktura zahrnuje:


   

 Název produktu  Možné využití
  CNC obráběcí centrum   Výroba přesných prototypů
  3D Tiskárna   Rapid Prototyping
  3D CAD SW   Počítačem podporované mechanické konstrukční návrhy
  Klimatická komora   Environmentální zkoušky produktů
  Osciloskop 200 Mhz   Měření elektrických veličin
  SW Labview   Laboratorní programovací prostředí
  Vibrační zkoušečka   Environmentální zkoušky produktů
  FT-IR spektrometr   Materiálové analýzy
  SW Moldflow   Modelování tečení materálu uvnitř formy vstřikolisu
  Laboratorní prachová komora   Testování produktu v prašném prostředí
  CT Scanner   Měření dílů pomocí CT
  CANoe   SW pro HIL simulaci a diagnostiku vozidel
  Odporové svařovací zařízení   Prototypování spojů plochých kabelů

   
zpět


Telefon: +420 311 653 911

Černín 89, 267 51 Zdice

Email: Recepce Zdice
Česká republika