EU, MPO


KOSTAL CR, spol. s. r. o.


   
je podporován programem podpory Potenciál vyhlašovaným jako Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu v režimu definovaném čl. 26 Nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014
Zainteresované třetí strany, jako jsou subjekty patřící do okruhu vědecké komunity nebo jiné kvalifikované společnosti, které chtějí podporovanou infrastrukturu využít, avšak výhradně k provádění výzkumu (viz definice výzkumné infrastruktury v článku 2 bod 91 Nařízení komise EU), nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu recepce.praha@kostal.com
   Telefon: +420 311 653 911

Černín 89, 267 51 Zdice

Email: Recepce Zdice
Česká republika