KOSTAL stále hledá nové dlouhodobé dodavatele pro různé oblasti spolupráce.

Jestliže si přejete stát se jedním z globálních dodavatelů, přečtěte si prosím podmínky spolupráce umístěné na stránkách skupiny KOSTAL www.kostal.com.

PDF Download

Zpracováno

Soubor

Typ

12.03.07 Nakupni podminky KOSTAL PDF (41 KB)
01.08.14  Smlouva o dílo PDF (128 KB)
01.08.14  Smlova o výpůjčce movitých věcí (nástroj) PDF (154 KB)
01.08.14  Smlova o výpůjčce movitých věcí (ostatní) PDF (154 KB)
05.10.15  Rámcová smlouva PDF (72 KB)
05.10.15  Rámcová smlouva – konsignace PDF (62 KB)
15.06.05  Plán dodávek PDF (52 KB)
15.06.05  Směrnice pro hodnocení dodavatelů PDF (159 KB)
16.10.06  Dohoda o dodávkách v cenovém vývoji PDF (53 KB)
20.07.07  Smlouva o dodávkách do konsignace PDF (86 KB)
10.12.07  Smlouva o zárukách (EN) PDF (55 KB)
10.12.07  Smlouva o zárukách (DE) PDF (55 KB)
27.04.11  Smlouva o zárukách (CZ) PDF (55 KB)
10.12.07  Smlouva o mlčenlivosti (EN) PDF (27 KB)
10.12.07  Smlouva o mlčenlivosti (DE) PDF (39 KB)
10.12.07  Závazek mlčenlivosti (EN) PDF (16 KB)
10.12.07  Závazek mlčenlivosti (DE) PDF (16 KB)
31.07.14  Dohoda o elektronickém zasílání daňových dokladů PDF (40 KB)
24.03.15  PPAP Checklist PDF (30 KB)

Dohody o zajištění jakosti:

Zpracováno

Soubor

Typ

01.01.07  Elektronické pasivní součástky PDF (52 KB)
01.01.07  Elektronické aktivní součástky PDF (52 KB)
01.01.07  Elektronické aktivní optické díly PDF (52 KB)
01.01.07  Soustružené díly PDF (52 KB)
01.01.07  Lisované díly, konektory PDF (52 KB)
01.01.07  Al-Zn-Mg odlevané díly PDF (52 KB)
01.01.07  Termoplatsové a plastové díly PDF (52 KB)
01.01.07  Plasty s povrchem: lak., laser., galvan., tištěný PDF (52 KB)
01.01.07  Elektrické, elektromechanické vodiče PDF (52 KB)
01.01.07  Osazené desky plošných spojů, elmech. skupiny PDF (52 KB)
01.01.07  Silikonové podložky PDF (52 KB)
01.01.07  Elmech. desky pl. spojů, folie desek neosaz. PDF (52 KB)
01.01.07  Relé PDF (52 KB)